ข้อความผิดพลาด

 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3586 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3587 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Undefined offset: 1 ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)
 • Notice: Trying to get property of non-object ใน user_node_load() (บรรทัด 3588 ของ /home/www/virtual/chondaenlocal.com/htdocs/modules/user/user.module)

เกี่ยวกับอำเภอชนแดน

หลวงพ่อทบลือก้อง ประกายทอง
มะขามหวาน งามตระการถ้ำผาทอง
น้ำใสชวนมองคลองบุษบง

ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย    อำเภอชนแดน
อักษรโรมัน    Amphoe Chon Daen
จังหวัด    เพชรบูรณ์

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชนแดนตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังโป่ง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหนองไผ่
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) อำเภอหนองบัว (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอดงเจริญ (จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดงเจริญและอำเภอทับคล้อ (จังหวัดพิจิตร)

Hacked By Oussama Wolf

               

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 

Hacked By DrLazy

               

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

พระครูวิชิตพัชราจารย์ (ทบ ธมมฺปญฺโญ)

พระครูวิชิตพัชราจารย์
(ทบ ธมมฺปญฺโญ)

เกิด    3 มีนาคม พ.ศ. 2424
บรรพชา    พ.ศ. 2440
อุปสมบท    พ.ศ. 2445
มรณภาพ    19 มีนาคม พ.ศ. 2519
พรรษา    74
อายุ    95
วัด    วัดพระพุทธบาทชนแดน
จังหวัด    เพชรบูรณ์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์    เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทชนแดน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายแก่นเพชร ช่วงรังษี

 • Unique Visitor: 8,034
 • Visitors:
 • Today: 77
  This week: 292
  This month: 773
  This year: 6166

There are currently 0 users online.

by Youssef

-by Sab3on -

Your ip :D: 54.81.71.219